FLAT RATE ON ALL EU ORDERS € 6,95

FREE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER € 69

Privacy

Personal data
The personal data collected by Organic Tan is used solely to enable the website visitor to consign and purchase products and, unless the visitor objects, to advise them of forthcoming sales and other news. The information supplied by the visitor is stored in a secure file accessible only by the management of Organic Tan.

Visiting Organic Tan website
If you visit the website of Organic Tan, general information about your visit may be collected. This information is used to gather and monitor data about the number of visitors, pages visited, duration of the visit and eventual member registrations to our website. Small text files called cookies are used to gather this information. Cookies contain information regarding only the identification of the visitor. This information however, cannot be traced back to anyone or any IP-address personally. The visitor data stored is anonymous.

The cookies are normally accepted automatically with the default settings your web browser. You may choose not to accept the cookies by changing these default settings of your web browser.  This may, however, result in certain parts of the website not functioning optimally. The following websites provide information about common web browsers and the way the cookie settings on the browser can be customized:
Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)

Use of Organic Tan services
Personal information, such as your email-address, contact information and other general information is only used to enable us to perform our customer services in a correct manner.

Links to other websites
If the website of Organic Tan is referred by a hyperlink to a third party website, Organic Tan is in no way liable for the use and contents of that website. When using websites such as described in the preceding sentence, the terms of use and privacy rules of that site applies.

Transmission of information
If you register your details at Organic Tan you may choose to subscribe to our periodic newsletter via opt-in. Should you wish not to receive the newsletter anymore, you may notify us by sending us an email to info@organictan.nl

When your personal data provided to us is no longer valid, you can all times request us to update your data, which we will do as quickly as possible. If you wish to object to the use of personal data by Organic Tan, you may do so by writing to us at info@organictan.nl

Persoonsgegevens
Organic Tan gebruikt de door de gebruiker opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door Organic Tan te leveren diensten.

Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt Organic Tan zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De door u aan Organic Tan toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de leidinggevende van Organic Tan.

Bezoek website Organic Tan
Indien u de website van Organic Tan bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden. Deze bezoekersgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruik ter identificatie van de Gebruiker. De identificatie is echter nimmer tot uw persoon en/of ip-adres terug te voeren. De bezoekersgegevens worden geanonimiseerd.

Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van de Website niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:
Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)

Gebruik diensten van Organic Tan
De door u opgegeven persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, contactgegevens en overige gegevens en dergelijke worden enkel gebruikt om de door Organic Tan aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken.

Links naar websites
Indien via de website van Organic Tan wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden, is Organic Tan op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website. Bij het gebruik van websites zoals beschreven in de vorige volzin, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van de desbetreffende website van toepassing.

Toezending van informatie
Indien u zich registreert bij Organic Tan kunt u middels een opt-in kiezen voor het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door Organic Tan hier schriftelijk of via e-mail van op de hoogte te stellen.

Bezwaar maken
Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u Organic Tan altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen, waarna Organic Tan zo spoedig mogelijk de door u gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Organic Tan kunt u schriftelijk contact opnemen met Organic Tan via info@organictan.nl